neįgaliųjų MOKYMAS, perkvalifikavimas ir įdarbinimas

Projektai

 

Draugija 6 metai bendradarbiauja su Klaipėdos Neįgaliųjų verslo plėtros centru (NVPC), naudojasi jo teikiamomis paslaugomis, dalyvauja įvairiuose mokymuose bei renginiuose. Džiugu, kad šio bendradarbiavimo dėka net 16 IS sergančių buvo įtraukti į projektą „E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos tapti pilnaverte darbo rinkos dalimi“, nuo 2010 m. kovo 9 d. iki 2012 m. kovo 9 d.

Visi projekto dalyviai nemokamai buvo aprūpinti kompiuterine įranga, jiems įvestas nemokamas internetinis ryšys viso mokymosi laikotarpiu.

16 IS sergančiųjų 2010 m. baigė 120 val. kompiuterinio raštingumo mokymus;

16 IS sergančiųjų 2010-2011 m. nuotoliniu būdu sėkmingai baigė 9 mėn. anglų k. kursus;

11 IS sergančiųjų nuo 2010 m. gruodžio 6 d. iki 2011 rugsėjo 25 d. studijavo ir baigė „Verslo vadybos“ kursus;

6 IS sergantieji nuo 2011 m. spalio 10 d. iki 2012 m. vasario 28 d. planuoja mokytis „Finansų apskaitos ir valdymo“;

2 IS sergantieji 2010-2011 metais, pagal šį projektą, siekia aukštojo išsilavinimo studijuodami ISM vadybos ir ekonomikos universitete.

Baigus mokymus, visi dalyviai gavo mokymų baigimo pažymėjimus.

Dauguma sergančiųjų pasisakė, kad įsitraukę į E-Studijų projektą, jie nebesijaučia socialiai izoliuoti ir atstumti.

Visos su mokymais susijusios lėšos padengtos iš ESF projekto lėšų.