PROJEKTAI

                

                Описание: http://www.klis.puslapiai.lt/Musu_veikla/Projektai/Knopke.jpg    “Socalinių paslaugų teikimas IS sergantiesiems ir jų šeimoms - sėkmės garantas oriam jų gyvenimui“ (2021).

             Описание: http://www.klis.puslapiai.lt/Musu_veikla/Projektai/Knopke.jpg    Projektas "Socialinių paslaugų teikimas IS sergantiems it jų šeimoms" (2020)

Kontaktai   Apie mus   Mūsų veikla   Mūsų kūryba   Mūsų pramogos   Aktualijos

Описание: http://www.klis.puslapiai.lt/Musu_veikla/Projektai/Knopke.jpg    Projektas "Savipagalbos grupių, sociokultūrinių, informavimo ir kitų paslaugų teikimas tikslinėje teritorijoje gyvenantiems                      neįgaliesiems ir jų šeimos nariams” (2018-2020 m.)   

http://www.klis.puslapiai.lt/Musu_veikla/Projektai/Knopke.jpg    Projektas "Gyvenimo su IS mokykla“  stovykla (2019 m.

http://www.klis.puslapiai.lt/Musu_veikla/Projektai/Knopke.jpg    Projektas "Kartu mes stipresni“ (2019 m.)

   Projektas "Gyvenimas su Išsėtine skleroze - Iššūkiai ir stereotipų laužymas" (2018 m.)

    Projektas "Gyvenimas su Išsėtine skleroze - Iššūkiai ir kasdienybė" (2017 m.)

    Projektas "Gyvenimas su Išsėtine skleroze - Iššūkiai ir kasdienybė" (2016 m.)

    Projektas "Gyvenk sveikai" (2016-2017 m.).

    Projektas "Stiprus NVO tinklas gyvenimui su IS" (2013-2014 m.).

    Projektas "Heppy" ir Lietuvoje (2012 m.).

    Mokymas gyventi su išsėtine skleroze ribotoje aplinkoje (2010-2015 m.).

    Kompetencijų, skirtų neįgaliųjų įsiliejimui į socialinę aplinką, ugdymas (patvirtintas vykdymui 2008 m. lapkričio mėn.).

    Mobili slauga (2007-2011 m.).

    Geomitologija ir civilizacijos šaknys (2007-2009 m.).

    Neįgaliųjų mokymo, persikvalifikavimo ir įdarbinimo problemų sprendimas (2006-2011 m.).

    IS sergančiųjų socialinės atskirties mažinimas ir integracijos į visuomenę skatinimas.

    Kvalifikuotų IT specialistų su fizine negalia rengimas, jų užimtumo ir socialinės integracijos skatinimas (2003 m.).

    Psichologų ir psichoterapeutų profesinių įgūdžių tobulinimas išsėtine skleroze sergantiems asmenims ir jų artimiesiems konsultuoti (2003 m.).

    Iššūkis išsėtinei sklerozei – projektas skirtas asmenims su IS stiprinti (2001-2002 m.).

 

 

 

 

Į titulinį psl.