Apie mus   Mūsų veikla   Mūsų kūryba   Mūsų pramogos   Aktualijos

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                         

Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų ligonių draugija

Kontaktai

Tai visuomeninė organizacija, vienijanti sergančius IS, jų artimuosius bei visus suinteresuotus asmenis.

Draugija yra Lietuvos Išsėtinės Sklerozės Sąjungos LISS narė.

DRAUGIJOS TIKSLAI

Padėti sergantiems išsėtine skleroze spręsti įvairias medicinines, psichologines, socialines bei teisines problemas;

Mokyti sergančius IS gyventi prisitaikant prie ligos;

Organizuoti informacijos skleidimą, bukletų išsėtinės sklerozės tema leidybą ir platinimą;

Padėti neįgaliesiems integruotis į visuomenės gyvenimą, stiprinti jų visavertiškumo jausmą;

Palaikyti sergančiųjų profesinį ir visuomeninį aktyvumą. Sudaryti sąlygas tarpusavio bendravimui, pagalbai, savišalpai, saviraiškai.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

1. Švietimas ir kultūrinė veikla;

2. Socialinis darbas;

3. Neįgaliųjų mokymo ir įdarbinimo problemų sprendimas;

4. Aktyvi savanorių, norinčių dirbti, paieška ir jų mokymai;

5. Veikla, susijusi su projektų kūrimu bei jų įgyvendinimu;

6. Ryšiai su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.

 

 

pigus svetainių talpinimas, lietuviškas sms hostingas