IT specialistų su fizine negalia rengimas

Projektai

Sprendžiant neįgaliųjų mokymo, persikvalifikavimo ir įdarbinimo problemas, draugija jau šešis metus aktyviai bendradarbiauja su Klaipėdos Universiteto Testinių studijų institutu (KU TSI).

 

 

2003 metais kartu su KU TSI parengtas ir sėkmingai įgyvendintas Phare projektas “Kvalifikuotų IT specialistų su fizine negalia rengimas, jų užimtumo ir socialinės integracijos skatinimas”.

 

Nuotraukoje apačioje: mokymų baigimo pažymėjimų įteikimo akimirkos.