socialiniai atskirčiai mažinti

Projektai

Nuo 1999 m. draugija kasmet organizuoja „IS mokyklas – seminarus“, kurių tikslas mokyti sergančius išsėtine skleroze (IS), jų artimuosius gyventi ir prisitaikyti prie pasikeitusių gyvenimo sąlygų, gerinti jų gyvenimo kokybę bei mažinti socialinė atskirtį visapusiškai integruojant juos į visuomenę.

2011 m. rugsėjo mėn. 17-18 d.d. renginio metu socialinės atskirties mažinimo problemai spręsti IS sergantiesiems pranešimus apie gyvenimo kokybės gerinimą skaitė Klaipėdos IS centro vadovė Dr. L.Malcienė, bei psichiatras V.Šlioža. Organizuotas susitikimas su muzikos terapeute Diana Dainyte-Uribe , kuris nepaliko nei vieno abejingo ir privertė pažvelgti į gyvenimą kitu aspektu.

Vakaronės metu visus linksmino SUPER MIESTO geriausia grupė „PIKASO“. Sekmadienį (rugsėjo 18 d.) visiems sergantiesiems buvo sudarytos sąlygos pasimankštinti ir atsipalaiduoti baseine.

Informacija apie renginį paviešinta mūsų tinklalapyje (www.klis.puslapiai.lt) ir www.vlmedicina.lt,

„Vakarų Lietuvos medicina“, 2011 m. rugsėjo 19 d. „Sergantieji išsėtine skleroze mokėsi gyventi su savo liga“;

„Vakarų Lietuvos medicina“, 2011 m. rugsėjo 24 d. „Pirminis skambančių dubenų garsas atveria duris į sveikatą ir laimę“ D.Dainytė-Uribe.